Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

rozmaryn
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy siebie samych wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— ''Wrócę po ciebie''
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
rozmaryn
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud,na drogowskaz,na pomocną dłoń. Wierzymy w świat,którego nie ma,w ludzi,których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni,miesiące,lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że  zmienimy się,ale od "jutra".Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć.Dzisiaj. Musisz uwierzyć,że dasz radę.Dzisiaj. Musisz zacząć iść.Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić.Dzisiaj. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
rozmaryn
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!… Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
— (Rz 12)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
rozmaryn
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
rozmaryn
Nie chciałaś dać mu szans
Bo ciągle dusił cie strach
I tak nierealny ten romans
Znowu znikałaś w siną dal
Gdy go nie chciałaś znać
On wracał jak bumerang.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
rozmaryn
Nie da się docenić szczęścia nie poznając smutku.
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak na prawdę miałeś szczęście
że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
rozmaryn
8193 f5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
1997 60b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
2889 a579
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 21 2017

rozmaryn
9348 3484
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
7543 289f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
0243 1fd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
5927 6981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
rozmaryn
8069 64f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
7921 71ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
8193 f5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
6873 16d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
0943 3f94 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawabnicu wabnicu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl