Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

rozmaryn
9348 3484
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
7543 289f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
0243 1fd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
5927 6981
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
rozmaryn
8069 64f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
7921 71ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
8193 f5f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
6873 16d2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
rozmaryn
0943 3f94 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viawabnicu wabnicu
6426 77ae 500

© neulandherzer

rozmaryn
7269 534a
Reposted frompeper peper viawabnicu wabnicu
4610 ad8f 500
Reposted fromerial erial viaSkydelan Skydelan
3472 3bb1 500
Reposted fromkimik kimik viaSkydelan Skydelan
rozmaryn
rozmaryn

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaSkydelan Skydelan
rozmaryn
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— H.Murakami
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaSkydelan Skydelan
rozmaryn
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viaSkydelan Skydelan
rozmaryn
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan
1630 4bd8 500

dennybitte:

waiting for the night

by Denny Bitte

Reposted fromgrompfus grompfus viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl